Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpidon tarjousten hyväksyminen

MliDno-2015-2440

Valmistelija

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 6.11.2015 rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpidon hankinnasta Mikkelin kaupungin yksiköiden ja yhtiöiden (Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy) tarpeisiin. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa 6.11.2015.

Hankinta on jaettu kahteen osaan:
1. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely
Rakennusautomaatiotöiden puitejärjetelyyn valitaan kolme (3) toimittajaa, joiden kesken järjestettävillä kevennetyillä kilpailutuksilla valitaan toimittajat rakennushankkeiden rakennusautomaatiotöihin ja elinkaaren loppupäässä olevien rakennusautomaatiojärjestelmien saneerauksiin. Sopimuskausi on neljä (4) vuotta, alkaen 4.1.2016 tai kun hankintapäätös on lainvoimainen ja sopimus allekirjoitettu.

2. Rakennusautomaatiojärjestelmien tuki, ylläpito ja kehittäminen
Rakennusautomaatiojärjestelmien tukea, ylläpitoa ja kehittämistä hoitamaan valitaan 3-4 toimittajaa siten, että jokaista olemassa olevaa sekä uusien järjestelmien järjestelmämerkkiä kohden valitaan yksi toimittaja. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva alkaen aikaisintaan 1.7.2016.

Kaikki hankinnassa mukana olevat osapuolet, Mikkelin kaupungin tilakeskus, Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy, tekevät itsenäisesti omat hankintapäätöksensä.

Määräaikaan 30.11.2015 mennessä oli saapunut neljä (4) tarjousta. Tarjoukset avattiin 1.12.2015.
Tarjouksensa olivat jättäneet: Schneider Electric Finland Oy, Fidelix Oy, Siemens Osakeyhtiö ja Caverion Suomi Oy.

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Päätösehdotus rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyyn ja rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpidon hankintaan valittavista toimittajista annetaan kokouksessa.

Teknisen lautakunnan jaosto valitsee tilakeskuksen
- rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyyn kolme (3) tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanutta urakoitsijaa; Fidelix Oy, Schneider Electric Finland Oy ja Caverion Suomi Oy

- rakennusautomaatiojärjestelmien ylläpitoon kaikki neljä (4) tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa; Fidelix Oy, Schneider Electric Finland Oy, Caverion Suomi Oy ja Siemens Osakeyhtiö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, tilakeskus