Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Rakennusteknisten-, maalaus-, LVI- ja sähkötöiden suorittaminen puitejärjestelyperiaatteella

MliDno-2016-2460

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tilakeskus on pyytänyt avoimella menettelyllä 10.11.2016 tarjouksia Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen korjaus- ja muutostöiden suorittamisesta puitejärjestelyperiaatteella ajalle 2.1.2016 - 31.12.2018. Lisäksi on mahdollisuus optiovuosiin 2019 ja 2020.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, hankinnan yritysvaikutusten arviointi sekä alue- ja kokonaistaloudellisen merkityksen arviointi. Ennen tarjouspyyntöjen julkaisua pidettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus 13.9.2016. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö Hilma-palvelussa 2.11.2016, jossa tarjoajia on pyydetty kommentoimaan tulevan tarjouspyynnön sisältöä. Hankintailmoitukset on julkaistu Hilma-palvelussa 10.11.2016. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Tarjouksia pyydettiin seuraavista urakkalajeista:

  • rakennustekniset työt
  • maalaustyöt
  • LVI-työt
  • sähkötyöt

Kaupunki on jaettu neljään (4) alueeseen ja jokaiselle alueelle muodostetaan oma puitejärjestely em. urakkalajeista:

  • alue 1, entinen Mikkeli+mlk
  • alue 2, Anttola
  • alue 3, Haukivuori
  • alue 4, Ristiina ja Suomenniemi

Tarjouspyynnön mukaisesti jokaiseen puitejärjestelyyn valitaan 3-10 urakoitsijaa. Valintaperusteena on halvin tuntihinta alueittain. Puitejärjestelyssä tilaaja tilaa työt ensisijaisesti halvimman tuntihinnan tarjonneelta ja kelpoisuusehdot täyttävältä urakoitsijalta. Ensisijaisen toimittajan ollessa estynyt työ tilataan muilta toimittajilta edullisuusjärjestyksessä.

Tilaaja voi myös järjestää haluamistaan töistä tai työkokonaisuuksista minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen urakoitsijoiden kesken. Minikilpailutuksessa urakoitsijaksi valitaan halvimman kokonaishinnan antanut urakoitsija.

Määräaikaan 29.11.2016 mennessä oli saatu tarjouksia seuraavasti:

 

rakennustekniset työt (12 tarjoaa)

Puiterakennus Oy, ISS Palvelut Oy, Tmi Timpuri Halonen, Rakennustoimisto Aripe Oy, Saimaan Seudun Erikoisrakentajat Oy, OW-Yhtiöt Oy, Maalaus ja Pinnoitus Ahtiainen Oy, Rakennusliike Matti Nykänen Oy, Rakennussaneeraus Korhonen Oy, T & O Hämäläinen Oy,  JT Upkeet Oy ja JL Rakentajat Oy

maalaustyöt (7 tarjoaa)

Lattianpäällysteliike J.Järvinen, JP maalaus & saneeraus, Maalaus ja Pinnoitus Ahtiainen Oy, Maalausliike Valjakka Ky, Maalausliike Pöntinen Oy, Otavan Maalaustyö Oy ja Puiterakennus Oy

LVI-työt (8 tarjoaa)

ISS Palvelut Oy, Putkityö J. Huhtinen, OW Yhtiöt Oy, Caverion Suomi Oy, Aj-Ilmastointi Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, JP Yhtiöt Oy ja ARE Oy

sähkötyöt (11 tarjoaa)

Arlaine Oy, ISS Palvelut Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy, Ristiinan Sähkötyö Oy, Sensio Oy, Caverion Suomi Oy, Savon Laatusähkö Oy, Jepstec Oy, Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy, Are Oy ja Tmi Kahden Sähkö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy puitejärjestelyihin valittavaksi urakoitsijat edullisuusjärjestyksessä valittavaksi alueittain liitteen mukaisesti.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilakeskus/Jarkko Hyttinen