Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Mikkelin valokuvakeskuksen hakemus vapautukseen tilavuokrista syys-joulukuulta 2016

MliDno-2016-2189

Kuvaus

Asia

1. Mikkelin kaupunki nimittää edustajan yhdistyksen hallitukseen.

2. Mikkelin Valokuvakeskus on pyytänyt vapautusta tilavuokriin syys-joulukuun 2016 osalta, yhteensä 4 472,16 euroa.

Tilakeskuksen näkemys

Jokainen vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraamastaan tilasta sopimuksen mukaisen hinnan. Kohteen vuokra on hyvin maltillinen ja sisältää lämmön, sähkön, veden, jätehuollon, vartioinnin sekä kiinteistön kunnossapidon.

Vuokralaisten tasapuolinen kohtelu on ehdoton edellytys. Samassa kiinteistössä on myös muita vuokralaisia ja kulttuuritoimi kompensoi vuokrallaan ns. yhteiskäyttöisiä tiloja vuokralaisille maksamiensa avustusten lisäksi. Vuokratuen osuus Valokuvakeskukselle on noin 15 000 € vuodessa, jolloin Valokuvakeskuksen ei tarvitse maksaa yhteiskäyttötiloista.

Tilakeskus katsoo, että perustetta vuokrasta vapauttamiseksi ei ole. Tilat aiheuttavat myös tilakeskukselle kustannuksia, eikä ilmaisia tiloja voida antaa. Mikäli vuokralaisen varat eivät riitä tilavuokriin, tulee vuokrattava neliömäärä suhteuttaa vuokralaisen maksukykyyn. 

Mikkelin Valokuvakeskuksen vuokranmaksukyky on ollut puutteellinen aiemminkin ja vuokrarästejä on katettu toimintaan kohdistuvista vuosiavustuksista sekä muista tuloista jälkikäteen. Mikkelin Valokuvakeskus on 25.8.2016 pyytänyt rahoitusvajeesta johtuen lisää maksuaikaa vuokriin sekä kirjallisesti lupautunut maksamaan puuttuvat vuokraosuudet marraskuun 2016 alussa takautuvasti. Puuttuvaa suoritusta ei ole tullut.

Kohteen verollinen vuosivuokra on noin 16 600 €. Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut on noin 15 000 € vuokratuen lisäksi maksanut toiminta-avustusta Valokuvakeskukselle 20 000 € vuodelle 2016. Kaupungin maksama tuki vuokralaiselle olisi mahdollistanut täysimääräisesti tilan hankkimisesta koituneet kustannukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin valokuvakeskukselle ei myönnetä vapautusta vuokranmaksuun. Puuttuvan suorituksen osalta laaditaan maksusuunnitelma. Mikäli sovittua maksusuunnitelmaa ei noudateta tai vuokria jää edelleen maksamatta, puretaan vuokrasopimus. Teknisen lautakunnan jaosto ei ota kantaa edustajan nimeämiseen yhdistuksen hallitukseen.

Teknisen lautakunnan jaosto saattaa asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin valokuvakeskus, tilakeskus/Nina Hurri, kulttuuripalvelut/Marita Kajander, kaupunginhallitus