Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.