Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Yhdyskuntateknisten palveluiden puitesopimus

MliDno-2016-182

Valmistelija

  • Antero Cederström, suunnitteluinsinööri, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö -yksikössä on kilpailutettu Yhdyskuntateknisten palveluiden puitesopimus. Kilpailutuksen valmistelussa on ollut mukana myös Mikkelin kaupungin Hankintapalvelut sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Kilpailutuksesta on tehty hankinnan yritysvaikutusten arviointi sekä hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, ko. asiakirjat on toimitettu Hankintapalvelut -yksikköön ja Miksei Oy:lle 16.11.2015. Kyseessä on avoin kilpailutus, joka on ilmoitettu HILMA-ilmoituskanavassa.

Puitesopimuksen kilpailutuksessa on pyydetty tarjouksia Mikkelin kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelutöiden tehtävistä, työmaavalvonnan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä, siltaisännöinnistä sekä ympäristövastuisiin liittyen ympäristöteknisten selvitysten suunnittelusta ja teosta puitesopimusjärjestelyllä. Kilpailutuksessa on lisäksi mukana yksi tarjouskohde: Pursialankadun sillan peruskorjaussuunnitelma. Tarjottavia tehtäväkokonaisuuksia on yhteensä 10 kpl, joista voidaan tarjota yksi, useampi tai kaikki tehtäväkokonaisuudet. Puitesopimus tehdään 3-10 konsultin kanssa, riippuen siitä minkälaisia tarjousyhdistelmiä kohteista syntyy. Sopimuskausi on 1.2.2016 – 31.12.2017 sekä optiovuosi 2018, Tarjotut hinnat ovat kiinteitä vuoden 2017 loppuun. Sopimuskaudella tilaaja pyytää suunnittelukohteittain tarjousta kyseisen tehtäväkokonaisuuden toimittajiksi valituilta konsulteilta eli minikilpailuttaa kohteen vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Työmaavalvonnan tehtäväkokonaisuus ja Turvallisuuskoordinaattorin tehtäväkokonaisuuksien valmistelu on kesken ja ne tuodaan päätöksentekoon erikseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Yhdyskuntateknisten palveluiden puitesopimusurakoitsijoiksi valitaan:

Liikenneselvitysten ja liikennevalojen puitejärjestely
Puitesopimus tehdään FCG Oy:n, Sito Oy:n, Destia Oy:n ja Ramboll Oy:n kanssa

Katu- ja vesihuollon suunnittelu
Puitesopimus tehdään  WSP Oy:n, Ramboll Oy:n, Destian Oy:n ja FCG Oy:n kanssa

Aluesuunnittelun tehtäväkokonaisuus
Puitesopimus tehdään Ramboll  Oy:n,  SITO Oy:n ja Tähtiranta Oy:n kanssa

Viherympäristö suunnittelun tehtäväkokonaisuus
Puitesopimus tehdään Ramboll Oy:n ja Sito Oy:n kanssa

Maastotöiden tehtäväkokonaisuus
Puitesopimus tehdään Maanmittaus Puttonen Oy:n ja Ramboll Oy:n kanssa

Ympäristövastuut tehtäväkokonaisuus
Puitesopimus tehdään Ramboll Oy:n, Vahanen Oy:n ja FCG Oy:n kanssa

Siltaisännöinti
Siltaisännöitsijäksi valitaan WSP Oy

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Kaupunkiympäristö