Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Muut päätökset:
§1 Korvausvaatimus kaatumisesta hallitustorilla
Alueiden käyttölupapäätökset:
§82 Puurojuhla Hallitustorilla, Mikkelin Torikauppiaat ry
§83 Myyntikilpailu kävelykadulla, Mikke ry
§84 Konsertti Hallitustorilla 5.8.2016, Hengitysliitto ry


Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hankintapäätökset:
§1 Anttolan ja Ristiinan yhdistettyjen wc/suihkukonttien urakka
§24 Itä-Suomen HALI-järjestelmän käyttöönotto ja testaus sekä liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän hankinnan koordinointityö
§25 Tikkalan vanhan kaatopaikan paineilma-asema
§26 Tikkalan vanhan kaatopaikan suotovesipumppujen hankinta
Alueiden käyttölupapäätökset:
§26 Kalamarkkinat 2016
§27 Musiikkifestivaali 15.-19.6.2016 Mikkelin satamassa
Liikennepäätökset:
§33 Mikkelin katsastuksen osoiteviitta Juontotien liittymään


Kaavoituspäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§1 Asemakaava-arkkitehdin irtisanoutuminen
Hankintapäätökset:
§19 Keskustan elinvoimamittaus Mikkelissä
§20 Mikkelin viljasiilon paikoitusalueen maaperän ympäristötekninen tutkimus


Kaupungingeodeetti
§1 Omakotitontin 19-26-3 (Sandelsinkatu 8) uudelleenvuokraus
§2 Omakotitontin 9-67-13 (Pelto-Paukkulankatu 11) uudelleenvuokraus
§4 Omakotitontin 19-24-3 (Vänrikki Stoolinkatu 2) uudelleenvuokraus
§128 Omakotitontin 14-25-7 (Tuomikatu 40) uudelleenvuokraus
§129 Omakotitontin 19-21-2 (Sandelsinkatu 3) uudelleenvuokraus
§130 Omakotitontin 7-16-1 (Rouhialankatu 38) uudelleenvuokraus
§131 Omakotitontin 9-67-2 (Pelto-Paukkulankatu 17) uudelleenvuokraus
§132 Omakotitontin 7-21-12 (Kalevankatu 23) uudelleenvuokraus
§133 Omakotitontin 17-44-11- (Porraspaasi 17) myyminen


Maankäyttöinsinööri
Hankintapäätökset:
§1 Kaavan pohjakartan tilaaminen Metsä-Sairilaan Maamittauspalvelu Puttonen Oy:ltä
Henkilöstöpäätökset:
§1 Vertti Peltolan palkkaaminen metsuriksi 1.2.2016 alkaen
Tonttipäätökset/maankäyttöpäätökset:
§36 30. Kaupunginosan (Karila) korttelin 21 osan tonttijaon muutos
§37 31. Kaupunginosan (Rankakylä) korttelin 326 tonttijako
§38 36. Kaupunginosan (Otava) korttelin 302 osan tonttijaon muutos


Kunnossapitopäällikkö
§2 Suomenniemen katu- ja yleisten alueiden ylläpidon tilaus


Metsätalousinsinööri
Hankintapäätökset:
§6 Option käyttö/ Ympäristönhoito- ja puunkaatopalvelut/ Puunkaato Kettunen Ky
§7 Option käyttö/ Ympäristönhoito- ja puunkaatopalvelut/ Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
§8 Option käyttö/ Ympäristönhoito- ja puunkaatopalvelut/ Tallyman Oy
Alueiden käyttölupapäätökset:
§23 Metsästysalueen vuokraukset 2015/ Sauli Siiskosen hirviseurue
§24 Lupa nuotion pitämiseen lähimetsässä / Päiväkoti Rölli


Paikkatietoinsinööri
§1 Konstantien nimeäminen osoitejärjestelmään Anttolassa
§35 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-466-9-21
§36 Osoitteen muutos tilalle Kelotti RN:o 17:105 Kakrialassa
§37 Osoitteiden vahvistaminen tilan Heiniönkangas RN:o 45:2 rakennuksille
§38 Lepistöntien osoitteiden korjaaminen Suomenniemellä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paavo Puhakka

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.