Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vanhalla Kasarmialueella sijaitsevan määräalan ja sillä sijaitsevan Upseerikerhon rakennuksen kiinteistökauppa

MliDno-2016-259

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt omistaa Mikkelin vanhalla kasarmialueella paitsi Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset ja niiden piha-alueen, myös ns. Upseerikerhon rakennuksen ja sen piha-alueen. Hirsirunkoinen yli satavuotias rakennus on suojeltu ja kunnoltaan tyydyttävä. Rakennuksen kerrosala on 503 m2.

Mikkelin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat nyt neuvotelleet Upseerikerhon ostamisesta kaupungille. Kasarmialueen kaava tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2016 ja kaavan johtoajatuksena on ollut mahdollistaa suojeltujen rakennusten monipuolinen käyttö. Kasarmialueella sijaitsevien Lepas Oy:n kiinteistöjen ostamisesta kaupungille on kaupunginhallituksen päätös. Jatkona tälle kaupunki ostaisi nyt Upseerikerhon rakennuksen ja sitä ympäröivän piha-alueen, maapinta-alaltaan 1.900 m2.

Senaatti-kiinteistöt on laadituttanut kohteesta arviokirjan.

Mikkelin kaupunki ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat strategisesti parhaita Kasarmialueen maaomistajia, sillä niiden toimesta alueelle tulevan uuden asemakaavan johtoajatus voidaan parhaiten turvata. Yksityisen maanomistajan tai valtion intressit eivät välttämättä parhaalla tavalla tue paikallista alueen elinvoimaisuuden tukemista ja parantamista.

Teknisesti katsoen kaupunki ostaisi Suomen valtiolta kiinteistökaupalla määräalan 491-5-24-3-M503 ja sillä sijaitsevan rakennuksen. Kauppahinnaksi on alustavasti sovittu 100.000 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa maa- ja vesialueiden hankintaan varattu 250 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ostaa Mikkelin vanhalla kasarmialueella sijaitsevan Upseerikerhon rakennuksen ja sen piha-alueen. Rakennus sijaitsee määräalalla 491-5-24-3-M503, jonka pinta-ala on 1.900 m2. Kiinteistökaupan kohteena on siis em. määräala ja sillä sijaitseva rakennus. Kauppahinta on 100.000 euroa ja kaupan muut ehdot ovat tavanomaiset. Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan, toimeenpanemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt