Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Teknisen toimen taksat, maksut ja työveloitushintojen hinnoitteluperusteet vuodelle 2016

MliDno-2015-2339

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen toimen maksut ja hinnoitteluperiaatteet on vahvistettu viimeksi 18.11.2014 (tekninen lautakunta § 145). Periaatteena on ollut, että hinnoittelu käydään läpi kerran vuodessa ja tarkistus tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavaksi. Nyt esitetyt korotukset ovat suuruudeltaan keskimäärin 2 % mikä vastaa nykyistä kustannustason nousua.

Mittaus ja kiinteistöt -tulosalueen suorittamat rakennusten ja aitojen paikan merkitsemiset sekä pihan korkeuksien tarkastamiset on hinnoiteltu rakennusvalvontataksassa, joka kuuluu rakennuslautakunnan toimivaltaan. Siitä tehty erillinen esitys on liitetty mittaus ja kiinteistöt -tulosalueen maksuihin.

Teknisen toimen työveloitusten hinnoitteluperiaatteet on vuosittain hyväksytty seuraavasti:

A. Työveloitusten sisäiseen laskutusperusteeseen kuuluvat:
- tehollisen työajan hinta €/h (henkilökustannukset koko ajalta, myös matka-ajalta)
- henkilösivukulut kunkin vuoden prosentin mukaan
- kiinteät kulut n. 15 % (mm. tulosalueen hallinto-, ATK- ja huoneistomenot)

B. Työveloitusten ulkoiseen laskutusperusteeseen kuuluvat:
- kohdan A kustannuksiin lisätään vähintään 20 % yleiskustannuslisä
- työveloitusten perusteista voidaan poiketa tehtäessä vuosi-, urakka- yms. sopimuksia ja tarjouksia.
Em. hinnoitteluperiaatteet esitetään hyväksyttäväksi edelleen.

Lisäksi tulosalueet esittävät vahvistettavaksi muut maksut ja hinnoitteluperiaatteet liitteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen vuoden 2016 maksut ja taksat liitteiden mukaisesti sekä työveloitusten hinnoitteluperusteet vuodelle 2016 esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen toimen maksut ja hinnoitteluperiaatteet on vahvistettu 17.11.2015 (tekninen lautakunta § 154.) Metsät ja vesialueet maksut 1.1.2016 liitteessä on ollut virheellisesti vuoden 2015 tiedot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy korjatun liitteen 1, metsät ja vesialueet maksut ja taksat 2016. Maksut ovat voimassa 1.2.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet, talouspalvelut