Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet vuodelle 2016 / tekninen toimi

MliDno-2016-271

Kuvaus

Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäisen vavonnan ja riskienhallinnan ohjeen 24.11.2014/§ 431.

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:

- rehellisyys

- objektiivisuus

- luottamuksellisuus

- ammattitaito

Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat:

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

3. Riskienhallinnan järjestäminen

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

5. Sopimustoiminta

Tekniselle toimelle on laadittu sisäisen valvonnan ohjeistus ja tavoitteet vuodelle 2016 noudattaen kaupunginvaltuuston vahvistamaa ohjetta. Sisäisen valvonnan tavoitteiden toteutumisesta vuoden aikana raportoidaan 1/3-vuosiraportoinnin yhteydessä 07/2016, jolloin raportoidaan toiminnan ja talouden toteutuminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet vuodelle 2016

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tilintarkastaja Elina Hämäläinen