Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Rakennuspaikan vuokraaminen / Päiväkoti Aarresaari Oy:n päiväkoti

MliDno-2016-234

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Päiväkoti Aarresaari Oy on yksityinen päiväkotitoimija, jolla on päiväkoteja Jyvässeudun lisäksi jo kahdeksalla eri paikkakunnalla. Mikkeliin on nyt suunnitteilla uusi neliryhmäinen päiväkoti, jonka toiminnan harjoittamisesta vastaisi Päiväkoti Aarresaari Oy.

Päiväkoti Aarresaari Oy on kääntynyt Miksei Oy:n puoleen löytääkseen toiminnan harjoittamista varten mahdollisimman hyvin soveltuvan rakennuspaikan. Miksei Oy sekä Mikkelin kaupunkisuunnittelu ovat pitäneet parhaana uuden päiväkodin sijaintipaikkana Rantakylän Ylännetiellä sijaitsevaa yleisten rakennusten (lähipalvelurakennusten korttelialue PL) tonttia 491-31-326-1. Tontti on lähellä Vuolingon uudisaluetta, joka tulevina vuosina kasvaa merkittävästi, tuoden alueelle paljon uutta alle kouluikäistä asujaimistoa.

Päiväkotirakennuksen kerrosala on noin 630 k-m2. Hanke ei tarvitse koko tonttia, vaan sille riittää noin 4.330 m2 suuruinen tontin länsipuolinen osa. Asemapiirros on liitteenä.

Tontin osan vuokraajana on Aarresaari Oy:n taustahenkilöt Kari ja Juhani Hartikainen, Olli Liimatainen ja Janne Jukarainen perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun.

Tontin osan vuosivuokra määräytyy Rantakylän alueen AR-tonttihinnoittelun mukaisesti, ollen päätöshetken hintatasossa 57,13 * 1,1 * (1906/1888) = 63,44 euroa / k-m2. Rakennusoikeutta rakennuspaikalla on 4.330 * 0,3 = 1.299 k-m2. Rakennuspaikan hinnaksi muodostuu siten 1.299 k-m2 * 63,44 euroa / k-m2 = 82.408,56 euroa, josta vuosivuokra on 5 % hinnasta = 4.120,43 euroa. Vuokra-aika on 30 vuotta, alkaen 1.3.2016 ja päättyen 28.2.2046. Vuosittain perittävän vuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Päiväkoti Aarresaari Oy:n päiväkotitoimintaa varten tontin 491-31-326-1 osan pinta-alaltaan 4.330 m2, joka ilmenee liitteenä olevasta asemapiirroksesta. Vuokraajana on Kari ja Juhani Hartikainen, Olli Liimatainen ja Janne Jukarainen perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Vuosivuokra on päätöshetken hintatasossa 4.120,43 euroa ja vuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-aika on 30 vuotta, alkaen 1.3.2016 ja päättyen 28.2.2046. Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja toimeenpanemaan lopullinen vuokrasopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkoti Aarresaari Oy/Kari Hartikainen