Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Puutavarainventaario 31.12.2015/ Metsät ja vesialueet

MliDno-2016-190

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsät ja vesialueet -yksikkö on laatinut hallussaan olevista puutavaroista varastoinventaarion 31.12.2015 tilanteen mukaan.

Metsät ja vesialueet -yksikön tienvarsivarastoissa on energiapuuta yhteensä 8 594 i-m³, energiakuitua 53,1 m³ ja tukki- ja kuitupuuta yhteensä 161,4 m³. Varastoiden arvo on yhteensä 57 950, 10 euroa (lähtötilanne 74 463,30 euroa).

Arvon alentuminen on 16 513,20 euroa ja varaston tappiokirjauksesta tehty muistiotosite on inventaarion liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset puutavarainventaariot liitettäväksi vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet, Kunnan Taitoa Oy