Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraaavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 18.1.2016 § 15
Hiihtomäen lavan maanvuokrasopimus / Tmi Matti Pilvenheimo

Kaupunginhallitus päätti vuokrata hiihtomäen tanssilava-alueen, pinta-alaltaan 1605 m2, toiminnan nykyiselle harjoittajalle Tmi Matti Pilvenheimolle. Vuokra-aika on 1.1.2016-31.12.2035 ja vuosivuokra on 629 euroa, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kaupungingeodeetti oikeutetaan valmistelemaan allekirjoitettava vuokrasopimus.

Kaupunginhallitus 18.1.2016 § 18
Maa-alueiden ja rakennusten ostaminen / Kasarmi-alueen asemakaavamuutos / Lepas Oy

Kaupunginhallitus päätti ostaa Lepas Oy:ltä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti yhteensä noin 1,56 ha käsittävät maa-alueet rakennuksineen 395.000 euron kauppahinnalla. Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se myöntää maanhankintaan 395.000 euron lisämäärärahan kasarmialueen kaupan toteuttamista varten.

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö

Pöytäkirja 14.12.2015: Kitereentie rakentamisurakan vastaanottokokous
Pöytäkirja 17.12.2015: Linnantien, Linnanniementien ja klv:n pl 0-770 rakentaminen sekä Ristiinan vesiasema - Linnanniementie vesihuollon saneeraus, urakan vastaanottokokous

Kaupunkiympäristö

13.1.2016: Ilmoitus Iso-Vuolingon-alaisen pohjapadon vedenpinnan korkeusmittauksista vuodelta 2016.

Ramboll Finland Oy
Pöytäkirja 11.12.2015: Kirkonvarkauden maaperän kunnostusurakka

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.