Tekninen lautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Energiapuuvaraston inventaario 2015

MliDno-2016-188

Valmistelija

  • Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Energiapuun hankinta -yksikkö on laatinut hallussaan olevista puutavaroista varastoinventaarion 31.12.2015 tilanteen mukaan.

Tehdyn inventaarion mukaan varastossa on energiapuuta yhteensä 3 950 i-m3  (lähtötilanne 46 500 i-m3 ).Toimitusmäärä vuonna 2015 oli 70 488 i-m3, lämpöarvoltaan 54 856,59 MWh.

Varaston arvo vuoden lopussa on 41 392,50 euroa. Käyttötalouteen budjetoidut tulot ylittyivät normaalia suuremman myynnin vuoksi, menot alittuivat koska uusia puukauppoja ei juurikaan tehty. Olemassa olevat sopimukset vietiin loppuun.

Energiapuuvaraston arvon alentuminen on 447 427,35 euroa ja se kirjataan menoksi energiapuun hankinta -yksikön kustannuspaikalle 140263021. Arvon alentumista pienentää energiapuun hankinnan nettotulos, mikä em syistä johtuen poikkeuksellisen hyvä, 368 082 euroa parempi kuin oli budjetoitua. Näin ollen varaston alasajosta aiheutunut kustannus on 79 345,35 euroa.

Varaston arvon alenemisen realisoituminen on todettu johtuvan varastojen osittaisesta alasajosta vuoden 2015 aikana. Vuosittaisen inventaariot on tehty vain myyntien ja ostojen perusteella. Biomassahävikkiä ei ole otettu aikaisempina vuosina inventaarioissa huomioon.

Loppuvarasto 3 950 i-m3 tullaan ajamaan alas helmi-maaliskuun 2016 aikana.

Liitteenä energiapuuvaraston inventaario 31.12.2015 sekä muistiotosite arvon alentumisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy energiapuuvaraston inventaarion ja varaston alasajosta johtuvan arvon alenemisen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pekka Heikkilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy, talouspalvelut