Tekninen lautakunta, kokous 24.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.