Tekninen lautakunta, kokous 24.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Energiapuuvaraston inventaario ja varastotoiminnan lakkauttaminen

MliDno-2016-1195

Valmistelija

  • Marja-Liisa Hämäläinen

Kuvaus

Energiapuuvaraston vuoden 2015 inventaarion yhteydessä on päätetty (tekninen lautakunta 26.1.2016/§7), että loppuvarasto 3 950 i-m3 ajetaan alas helmi-maaliskuun aikana 2016. Alkuvuodesta varastoon on ostettu metsät ja vesialueet -yksiköltä 3 555 i-m3 energiapuuta. 

15.4.2016 tehdyn inventaarion mukaan on tienvarsivarastoista luovutettu 7 505 i-m3 energiapuuta, myynnin arvo on 80 606,83 euroa. Varastossa 15.4.2016 ei ole enää puutavaraa.Inventaarioselvitys liitteenä.

Varaston arvon aleneminen 41 392,50 euroa kirjataan menoksi kustannuspaikalle 140263021. Myyntitulo kattaa arvon alentumisen. Liitteenä muistiotosite menokirjauksesta.

Budjettivaiheessa oli ennakoitu, että vuodelle 2016 jää myytävää energiapuuta enemmän, siksi tuloja arvioitiin nyt toteutunutta enemmän. Syksyn hyvien sääolosuhteiden vuoksi varastoa ajettiin alas enemmän viime vuoden puolella. Tulot eivät näin ollen energiapuutoiminnan osalta toteudu budjetin mukaisena, vaje tulee olemaan n.170 000 euroa. Menojen osalta säästöä tulee vastaavasti n. 65 000 euroa. Nämä muutokset on raportoitu seurannan 3/2016 yhteydessä.

Koska toimintaa ei energiapuuvarastossa enää ole, esitetään varasto lakkautettavaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy energiapuuvaraston inventaarion sekä samalla päättää lakkauttaa energiapuuvaraston.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy