Tekninen lautakunta, kokous 24.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Asuntomessut Seinäjoella 8.7. - 7.8.2016

MliDno-2015-2325

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki J. Manninen, projektipäällikkö, heikki.manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Seinäjoen kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestävät yhteistyössä valtakunnalliset Asuntomessut 8.7.–7.8.2016 Seinäjoen Pruukinrannassa. Seinäjoen kaupunki ja Suomen asuntomessut ovat lähettäneet avoimen kutsun kuntapäättäjille. Messuvierailua voi täydentää sisällyttämällä ohjelmaan messuesittelyn, jossa kerrotaan tarkemmin Seinäjoen asuntomessuprojektista sekä Pruukinrannan asuinalueesta. Ryhmävierailun yhteydessä on myös mahdollisuus tavata oman toimialan seinäjokelaisia kollegoita sekä kuulla kaupungin ammattilaisilta esimerkiksi Seinäjoen kaupunkikeskustan rakennusprojekteista tai vaikkapa siitä, miten pato on vaikuttanut Pruukinrannan rakentamiseen.

Tekninen toimi on  järjestänyt edellisinä vuosina tutustumismatkat asuntomessuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta käy asiasta keskustelun ja evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on saanut kutsun Seinäjoen kaupungilta vuoden 2016 Asuntomessuille. Seinäjoen asuntomessut järjestetään 8.7.-7.8.2016.

Mikkelin kaupungin tekninen toimiala on tutustunut valtakunnallisiin asuntomessuihin eri puolilla Suomea. Lähestyvät omat messut ovat nyt erityinen syy tutustumismatkaan. Seinäjoen asuntomessuille on suunniteltu vierailua, jonka tarkoituksena on tutustua tämän päivän maankäyttöön ja rakentamiseen sekä näihin liittyvään uusimpaan tekniikkaan. Samalla perehdytään myös messujärjestelyihin ja Seinäjoen kaupungin isännöimänä kaupungin elinvoimahankkeisiin.

Retkelle osallistuu luottamusjohtoa ja työntekijöitä. Matkalle on varattu 25 paikkaa ja ajankohdaksi on valittu 3.-4.8.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää järjestää tutustumismatkan Seinäjoen asuntomessuille 3.-4.8.2016. Mukaan kutsutaan kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan, rakennuslautakunnan ja teknisen lautakunnan jaoston luottamushenkilöt. Kustannukset jaetaan osallistujamäärien suhteessa eri toimielinten ja hallintokuntien kesken.

 

Päätös

Hyväksyttiin.