Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
§3 Kuljetuskoordinaattorin määräaikainen työsuhde 6.3. - 30.4.2017, 23.02.2017 Henkilöstöpäätökset
§5 Teatterirakennuksen toiminnallisuuden selvittäminen, 10.03.2017 Hankintapäätökset

Projektijohtaja/Tekninen toimi
§4 Asuntomessujen vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan tilaaminen, 01.03.2017 Hankintapäätökset
§7 Jättikirppikset torilla kesällä 2017, 22.02.2017 Alueiden käyttölupapäätökset
§8 ToriSport -tapahtuma 2017, 02.03.2017 Alueiden käyttölupapäätökset
§9 Mikkelin seudun Perussuomalaiser ry:n tapahtumat Hallituskadulla, 10.03.2017 Alueiden käyttölupapäätökset

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§2 Graanin asiointilaituri, 24.02.2017 Hankintapäätökset
§7 Talviriehatapahtuma Otavan satamassa 11.3.2017, 03.03.2017 Alueiden käyttölupapäätökset
§8 Iskelmien Kesä Soi Mikkelissä 16.-17.6.2017, 10.03.2017 Alueiden käyttölupapäätökset

Kaavoituspäällikkö
§4 Kirkonvarkauden päiväkotikorttelin kadun ja vesihuollon yleissuunnittelu, 06.03.2017 Hankintapäätökset

Maankäyttöinsinööri
§2 28. Kaupunginosan (Visulahti) korttelin 39 tonttijako, 07.03.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§3 17. Kaupunginosan (Tupala) korttelin 28 tonttijako, 07.03.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset

Kaupungingeodeetti
§43 Omakotitontin 20-104-3 (Haulipussi 5) varaaminen ja vuokraaminen , 22.02.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§44 Omakotitontin 9-1051-11 (Lähdekatu 7) myyminen, 23.02.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§45 Mikkelin kaupungin Jänönhäntä –nimisen tilan 491-411-45-8 myyminen Mikko ja Sirpa Minkkiselle, 23.02.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§46 Omakotitontin 31-343-3 (Rantavuolingonkatu 9) vuokrasopimuksen purkaminen, 08.03.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§47 Omakotitontin 14-41-4 (Kelotie 15) uudelleenvuokraus, 08.03.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§48 Kauppahinnan oikaisu/ tontin 491-20-31-3 myyminen/Etelä-Savon Energia Oy, 09.03.2017 Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset

Kunnossapitopäällikkö
§1 Maalismarkkinat 2017 liikennejärjestelyt, 23.02.2017 Liikennepäätökset

Metsätalousinsinööri
§2 Metsänviljelytaimien hankinta, 01.03.2017 Hankintapäätökset

Paikkatietoinsinööri
§2 Osoitteen muutos kiinteistölle 491-491-1-75 Haukivuorella Pohjoistylösentien varrella., 22.02.2017 Muut päätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paavo Puhakka, pave.puhakka@gmail.com

Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman, Tero Puikkonen ja Raimo Heinänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta jo kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.