Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pia Puntanen ja Tero Puikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 23.3.2017 ja se on nähtävänä perjantaina 24.3.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Rasola ja Tero Puikkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.