Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Osallistuminen valtioneuvoston Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjaan

MliDno-2017-667

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi valtioneuvosto kutsuu maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita osallistumalla Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan. Kampanjan toteuttamisesta on sovittu keskustelufoorumissa useiden metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien kesken ja ympäristöministeriö vastaa kampanjan käytännön toteutuksesta.

Suojelu tapahtuu perustamalla yksityinen luonnonsuojelualue vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Rauhoitettavien alueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulain 10 §:n mukaiset edellytykset. ELY -keskukset antavat neuvontaa maanomistajille ja tekevät suojelualueiden perustamiseen liittyvät päätökset.

Mikkelin kaupunki omistaa kaksi maanomistajan ja Maailman Luonnon Säätiön välisellä ns. perintömetsäsopimuksella suojeltua kohdetta yhteensä 34 ha. Hirvivuoren ja Kallajärven Kommelinluolien suojelupäätös on tehty vuonna 2000, se on maanomistajan ja WWF:n välinen vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus, jonka jompikumpi sopijapuolista voi purkaa.

Päätös hakea pysyvää rauhoittamista näille luontonsa ja paikallishistoriansa perusteella merkittäville kohteille osallistumalla Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan on samalla yksi tapa osallistua Suomi 100 -juhlavuoteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki metsänomistajana osallistuu valtioneuvoston Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan ja hakee ELY -keskukselta yksityisen  luonnonsuojelualueen perustamista perintömetsäsopimuksella suojeltujen Hirvivuoren (5 ha) ja Kallajärven Kommelinluolien (29 ha) alueille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Hanna Pasonen, kaupunkisuunnittelu/Ilkka Tarkkanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.