Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Pöytäkirja 27.2.2017: Kirkonvarkauden alueen maanrakennusurakka 2

Kaupunginhallitus 7.3.2017
§ 77 Mikkelin kaupungin osallistuminen pohjavesihankkeeseen/Geologian tutkimuskeskus

Kaupunginhallitus 13.3.2017
§ 83 Otto-oikeus/lautakuntien/Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 28.2.2017 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki/tekninen toimi/kaupunkisuunnittelu
Kirje 7.3.2017: Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa)
Kirje 7.3.2017: Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Ainola 491-517-1-85 (osa)
Kirje 7.3.2017: Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Suontaipale 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Marita Hokkanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.