Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Aiesopimus Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä, päivitys vuosille 2017-2019

MliDno-2017-669

Valmistelija

  • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aiesopimus on sopijapuolten yhteinen näkemys Mikkelin seudun liikennejärjestelmän  kehittämisestä sekä lähivuosina toteutettavista ja edistettävistä toimenpiteistä. Vuonna 2011 valmistuneen Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ohella tämän aiesopimuksen keskeisenä lähtökohtana on syksyllä 2015 hyväksytty Itä-Suomen liikennestrategia. Taustalla ovat lisäksi digitalisaatioon ja liikenteen palveluistumiseen liittyvät valtakunnalliset linjaukset.

Sopimus on jatkoa vuosille 2013-2017 ajoitetulle aiesopimukselle, jonka toteuttamista on koordinoinut säännöllisesti kokoontuva Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Sopimus on toteutunut hyvin ja sen taustalla olevat tavoitteet ovat edelleen ajantasaisia.Sopimuksen päivityksen yhteydessä on varmistettu, että Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyö liittyy tiiviisti koko Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja vastaa sekä valtakunnallisiin että alueellisiin kehittämistavoitteisiin.

Aiesopimus sisältää keskeisimmät liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet vuosina 2017-2019.

Käyttäjäkohtaisiksi teemavuosiksi ehdotetaan aiesopimuskaudelle:

  • Vuosi 2017: Työikäiset, matkailijat
  • Vuosi 2018: Pk-yritykset
  • Vuosi 2019: Lapset, nuoret sekä ikääntyneet.

Aiesopimuskaudella 2017-2019 toteutettavat toimenpiteet on jaettu kolmeen käyttäjärymäkohtaiseen toimenpidekokonaisuuteen:

  1. Arjen matkojen viisastaminen uusilla palveluilla sekä kävelyn ja pyöräilyn aktivoinnilla
  2. Uusien liikennepalveluiden kehittäminen matkailijoille
  3. Pk-yritysten logistiikan tehostaminen lisäämällä osaamista ja yhteistyötä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan aiesopimuksen vuosille 2017- 2019 tiedokseen.

 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.