Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Raviradan alueen yleissuunnitelma

MliDno-2016-868

Valmistelija

  • Antero Cederström, suunnitteluinsinööri, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö –yksikössä on valmistunut Raviradan alueen yleissuunnitelma Kalevankankaan kaupunginosassa (piir.nro 14/5-1 ). Suunnittelun hankeryhmän osallisia ovat olleet suunnittelukonsultin lisäksi Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö sekä Mikkelin Vesilaitos. Alueella toimivat yritykset on kutsuttu mukaan hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä on kokoontunut yhden kerran ja jatkaa kokoontumisia rakennussuunnittelun aikana. Seuraava ohjausryhmän kokous on 29.4.2016. Ohjausryhmän kokouksessa tulleet kommentit otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Alueen kadut ja pysäköinti palvelevat Kalevankankaan alueen liikunta yritystoimintoja. Alueella järjestetään suuria urheilu- ja yritystapahtumia.   

Kalevankankaan alueella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, kevyen liikenteen yhteyksiä, valaistusta ja pysäköintiä.

Yleissuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa alueen valmistelevia töitä esim. puiden kaatoa. Töiden haastava aikataulu vaatii töiden aloittamista aikaisin keväällä 2016.

Investointiin on varattu määräraha.

Yleissuunnitelma esitellään kokouksessa.

Yleissuunnitelma ei ole ollut nähtävillä. Yksittäiset katusuunnitelmat laitetaan nähtäville niiden valmistuttua.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta hyväksyy Raviradan alueen yleissuunnitelman piir.nro 14/5-1 ja myöntää luvan puiden kaatamiselle ja töiden aloittamiselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, mittaus ja kiinteistöt, kadun varren tontinhaltijat