Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Heinänen ja Seppo Liukkonen.