Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen Waltti-joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän nousukorvaukset

MliDno-2016-847

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus ja alueen muut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet ja vahvistaneet yhteistyösopimuksen joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä. Yhteistyösopimuksen kautta sovitaan Ely-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta.  

Mikkelin kaupunki sekä Pohjois-savon Ely-keskus ovat tehneet päätöksen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta Mikkelin seudun joukkoliikenteessä 6.6.2016 alkaen. Mikkelin kaupunki ottaa ottaa Waltti-lippujärjestelmä käyttöön 1.6.2016 Mikkelin paikallisliikenteessä.

Mikkelin kaupunki maksaa ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä Mikkelin Waltti-kortilla tehdyistä matkoista liikennöitsijälle liitteenä olevan taulukon mukaiset nousukorvaukset (sis. alv) ja vastaavasti ELY-keskus maksaa Mikkelin kaupungin hankkimassa liikenteessä ELY-keskuksen Waltti-kortilla tehdyistä matkoista Mikkelin kaupungille nousukorvaukset (sis. alv) liitteen mukaisesti. Nousukorvaukset määrittyvät vahvistetun bussilippujen asiakashinnoittelun perusteella ja korvauksia tarkistetaan bussilippujen hintojen muuttuessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta vahvistaa joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen välisen yhteistyösopimuksen perusteella liitteen mukaiset Waltti-lippujärjestelmän nousukorvaukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus