Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Mikkelin kaupungin Waltti-lippujärjestelmän matkalippujen asiakas- ja palveluhinnat 1.6.2016 alkaen

MliDno-2016-846

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki sekä Pohjois-Savon Ely-keskus ovat tehneet päätöksen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta Mikkelin seudun joukkoliikenteessä 6.6.2016 alkaen. Mikkelin kaupungin aiempi päätös ottaa Waltti-järjestelmä käyttöön jo 1.5.2016 Mikkelin paikallisliikenteessä siirretään teknisistä järjestelyistä johtuen myös kesäkuun alkuun eli 1.6.2016 alkaen Mikkelin paikallisliikenteessä. Waltti-järjestelmä korvaa nykyisin käytössä olevat liikenteenharjoittajien hallinnoimat lippu- ja maksujärjestelmät. Käytössä olevat seutuliput ja kaupunkiliput poistuvat käytöstä siirtymäajanliikennöintisopimusten päättyessä ja tilalle tulevat matkustusvyöhykkeisiin perustuvat kuntakohtaiset Waltti- bussiliput.  Eri lippulajit hinnoitellaan jatkossa vyöhykkeittäin sekä käyttäjä- ja ikäryhmittäin. Matkan hinta riippuu siitä, monellako vyöhykkeellä matkustaja liikkuu. 
Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset päättävät itse alueensa lippujen hinnoittelun. Waltti-lippujärjestelmässä matkalippujen hinnat perustuvat matkustusvyöhykkeisiin ja vyöhykkeiden ylitysten määrään. Kullakin matkavyöhykkeellä on oma hintansa, samoin kullakin vyöhykeyhdistelmällä.  Ely-keskus on vahvistanut Waltti-maksuvyöhykkeet, Waltti-lipputuotteet ja niiden hinnat liikennealueittain, joiden keskuksena on kullakin alueella kaupunkimaisen paikallisliikenteen vyöhyke. Itä-Suomessa liikennealueet muodostuvat Iisalmen, Joensuun, Kuopion, Mikkelin, Pieksämäen, Savonlinnan ja Varkauden paikallisliikennevyöhykkeiden ympärille. 

Mikkelin seudun joukkoliikenteessä otetaan Waltti- järjestelmä käyttöön paikallisliikenteessä 1.6.2016 alkaen ja muussa bussiliikenteessä 6.6.2016 alkaen. Mikkelin paikallisliikennealueella ovat käytössä kaksi matkavyöhykettä, kaupunkilippu I-vyöhyke max 6 km sekä kaupunkilippu II-vyöhyke Otavaan 6 – 16 km. Paikallisliikenteen kaksi matkavyöhykettä ovat osa Ely-keskuksen vyöhykesuunnitelmaa. Kaupungin lähitaajamista Ristiina ja Anttola kuuluvat samaan 2-matkavyöhykkeeseen, eli matkahinnoittelu on niissä sama. Haukivuori ja Suomenniemi kuuluvat samaan 5-matkavyöhykkeeseen.

Waltti-bussilippujen myynnin asiakaspisteenä toimii kaupungin virastotalon Asiointipiste. Kaupungin asiointipisteessä myydään sekä Mikkelin kaupungin toimivaltaisia että Ely-keskuksen liikenteiden bussilippuja. Mikkelin kaupunki sekä Ely-keskus ovat sopineet virastotalon Asiointipisteen yhteistyöstä erillisellä sopimuksella. 

Ensimmäinen Waltti-matkakortti hankitaan kaupungin Asiointipisteestä tai Waltti-nettipalvelusta. Matkakortin voi lisäladata palvelupisteessä, busseissa ja nettipalvelussa. Suositus on, että vanhan matkahuolto-kortin matkat käytetään loppuun. Nykyistä bussikortin lipputuotetta ei pääsääntöisesti siirretä uuteen Waltti-matkakorttiin. Matkakorttien päällekkäiskäyttö busseissa on mahdollista, mutta päättyy elokuussa. Jokainen myyntipiste laittaa tuotteen hinnan päälle oman toimitusmaksunsa, jolla katetaan latauksesta syntyneet kustannukset. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että 1.6.2016 alkaen Mikkelin seudun joukkoliikenteen Waltti-bussikortin lipputyypit ja asiakashinnat sekä asiointipisteen palveluhinnasto vahvistetaan liitteen hinnaston mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy