Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Mikkelin joukkoliikennepalvelun hankinta 54993 "Mikkelin paikallisliikenteen kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelu" sopimuskaudelle 1.6.2016 alkaen

MliDno-2016-848

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin paikallisliikenne on kaupunkimaista joukkoliikennepalvelua keskusta – kantakaupunkilähiöiden ja keskusta-Otava- välien sekä Moppe-palveluliikenteen bussivuoroliikenteenä. Mikkelin kaupunki toimivaltaisena viranomaisena hankkii palvelusopimusasetuksen mukaista joukkoliikennepalvelua kilpailutuksen kautta ja tällä hetkellä bruttokorvaukseen perustuvien sopimusten mukaisesti. Hankintapalvelut on järjestänyt tarjouskilpailun joukkoliikennepalvelun hankinnasta. Kilpailutus on järjestetty sähköisen tarjouskilpailukanavan kautta. Kilpailutus avattiin 10.3.2016  ja tarjoukset tuli jättää 4.4.2016 klo 11.00 mennessä. Kilpailutuksen ennakkoilmoitus (27.4.2015) ja hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa sekä kaupungin internetsivuilla. Hankintamenettelynä on avoin menettely.

Paikallisliikenteen sopimusaika sekä siirtymäajan sopimukset päättyvät 30.4.2016 ja suorahankintasopimuksella liikennöintiä on jatkettu 31.5.2016 saakka. Uusi liikennöintikausi koskee koko paikallisliikennettä sisältäen myös palveluliikenteen. Koko kaupunkimaisen liikenteen hankinta tehdään sopimuskaudelle 1.6.2016  - 30.4.2019 sekä varataan kaksi optiovuotta aina 30.4.2021 saakka. Paikallisliikennevuoroja (kohde 1) ajetaan 7-9 linja-autolla, palveluliikennettä ajetaan 2 linja-autolla. Ajopäiviä on ympärivuotisesti klo 5:25 – 23:25 välisenä aikana. Paikallisliikenteessä on Kesäkausi 1.5. – 30.9 sekä Talvikausi 1.10.-30.4. jolloin vuorotarjonta on erilainen. MOPPE- palveluliikennettä (kohde 2) liikennöidään kahdella esteettömällä autolla Mikkelin paikallisliikennealueella. Palveluliikenne liikennöi arkisin maanantaista perjantaihin (M-P) klo 7.00 – 16.00. Moppe- kuljetuksilla hoidetaan joukkoliikennepalvelua eri puolilta kaupunkia. Ajopäivänä on liikennöintiä 8 työtunnin työvuoroina (yhden kuljettajan työpäivä) ajettuna normaaliviikkoina arkisin maanantaista perjantaihin (M-P) klo 7 - 16.  

Liikennöintialueena on keskusta - kantakaupunkilähiöt - Otava siten, että kaupunkimaisen liikenteen alueella on kaksi matka- ja asiakasmaksuvyöhykettä. Kalustovaatimuksena ovat matalalattia-autot muilla kuin keskusta – Otava- linjalla.  Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä on vaatimuksena koko liikennöinnissä. 

Liikennöinnistä maksettava korvaus muodostuu autokohtaisesta määriteltävästä päivähinnasta. Liikenteen muutoksien aiheuttamat lisäykset tai vähennykset ilmoitetaan yksikköhintana €/linjakm. Palveluliikenneautojen korvaus on €/ajopäivä. Bruttosopimuksen perusteella kaupunki suunnittelee reitit ja aikataulut ja saa kaikki lipputulot. Kaupunki on pyytänyt tarjoukset liikenteenharjoittajilta edellä olevien vaatimusten mukaisesti. Hyväksytyksi tulee tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja on tilaajalle halvin, kuitenkin siten että halvimman päivähinnan painotus ajopäivien suhteessa 90 ja halvimmat muutoskilometrihintojen painotukset 6/2/2.

Hankinnan tarjouskilpailuasiakirjat sekä tarjousvertailu ovat nähtävillä kokouksessa.  

Hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, yritysvaikutusten sekä aluetaloudellisen merkityksen arvioinnit ovat nähtävillä kokouksessa.

Kaupungin hankintapäällikkö Jarmo Autere esitteli asiaa kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että ”Mikkelin paikallisliikenteen kaupunkimaisessa joukkoliikennepalvelussa ” liikennöitsijä sopimuskaudelle 1.6.2016 - 30.4.2019 on kohteessa 1 paikallisliikennevuorot Soisalon Liikenne Oy ja kohteessa 2 Moppe-palveluliikenne Ihastjärven Linja Oy.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin jo kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjouskilpailuun osallistuneet, Pohjois-Savon Ely-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy