Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.