Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 98
Asuntomessualueen tonttivaraukset

Kaupunginhallitus hyväksyi, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Seppo Parkkiselle ja tontti 16/2 vuokrataan Janne ja Riikka Moilaselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Kaupunginhallitus 4.4.2016 § 114
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 22.3.2016 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.