Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostamaan yhtiön toimintaa:

 • yhtiön toimiala ja tehtävät, henkilöstö, hallituksen kokoonpano, toimitilat
 • Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle kaupungin talousarviossa 2019 asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden vahvistaminen edelleen ja käynnissä olevien saneerauksien ja uudisrakennushankkeiden läpivieminen taloudellisesti kannattavasti Mikkelin elinkeinoelämää virkistäen. Suuren kokoluokan elinkeinoinvestointeja on valmistelussa/toteutuksessa noin 30 miljoonan euron edestä, ja hankkeet on tavoitteena saada toteutumaan vuoteen 2022 mennessä. Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee edelleen pienentää sekä ennakoida kiinteistöjen teknistä uudistamistarvetta. Investoinnit vuonna 2019 kohdistuvat kaupungin strategisesti tärkeiden yritysten kehittämisedellytysten turvaamiseen ja kiinteistökannan korjaustöihin.

 • liikevaihto 5,0 milj. e
 • tilikauden voitto/tappio 300 000 e
 • osinko 0 e
 • investoinnit 6,5 milj. e
 • ulkoinen velka 26,5 milj. e
 • sisäinen velka 60 000 e, konsernitilin limiitti 2,0 milj. e
 • omavaraisuusaste 26 %
 • vakituinen henkilöstö 7

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee hallituksen puheenjohtaja Kari Ojalan ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoen selostukset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.