Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2018

Kuvaus

Voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaisesti tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tilikausittain tiedoksi tarkastusohjelman.

PwC Julkistarkastus Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHT,​ KHT Elina Hämäläinen esittelee vuoden 2018 tarkastusohjelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastusohjelman 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.