Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.