Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tarkastuslautakunnan seuraavat kokoontumiset keväällä 2018

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on päättänyt ja sopinut kevään 2018 tulevista kokousajankohdista ja käsiteltävistä asioista tähän mennessä seuraavaa:

  • kokous 17.4. klo 16.00,​ arviointikertomuksen laatiminen
  • kokous 22.5. klo 16.00,​ arviointikertomuksen allekirjoittaminen ja tilinpäätösasioiden valmistelu valtuustolle.

Lisäksi on päätetty,​ että arviointikertomuksen laatimisen aikaan huhti-​toukokuussa pidetään virallisten kokousten lisäksi myös ns. työkokouksia,​ joiden ajankohdista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta käy puheenjohtajan selostuksen perusteella keskustelua kevään 2018 työkokouksista ja päättää niiden ajankohdista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kevään 2018 työkokoukset pidetään seuraavasti:

  • ti 10.4. klo 16.00
  • ti 24.4. klo 16.00
  • ke 2.5. klo 16.00
  • ti 8.5. klo 16.00
  • ti 15.5. klo 16.00

Lisäksi päätettiin kutsua 17.4. pidettävään varsinaiseen kokoukseen kuultavaksi liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila kertomaan nuoriso- ja liikuntapalveluiden tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.