Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää puheenjohtajan selostuksen pohjalta tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 19.6.2018 klo 16.00 alkaen, paikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.