Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2017

MliDno-2018-588

Kuvaus

Tilintarkastaja jättää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.