Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017

MliDno-2018-588

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 26.3.2018, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on 22.5.2018 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa lausunut, että Mikkelin kaupungin tilinpäätös voidaan hyväksyä sekä vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alittumisen, investointimäärärahan ylittymisen ja investointitulon alittumisen.

Tarkastuslautakunta esittää, että:

  • Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen.
  • Kaupunginvaltuuston hyväksyessä Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alittumisen, investointimäärärahan ylittymisen ja investointitulon alittumisen tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.