Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sivistysjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostamaan johtamansa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintaa vuonna 2017 sekä palvelualueen ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden näkymiä. Sivistysjohtajalle on etukäteen toimitettu kooste käsiteltävistä asioista (palvelualueen organisaatio ja henkilöstöresurssit, vuoden 2017 talousarvion rakenne ja sen toteutuminen toiminnan ja talouden osalta, palvelualueen ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee sivistysjohtajan selostuksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta esityksensä jälkeen klo 17.07.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.