Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

MliDno-2017-1292

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Merkittiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta annetuista selvityksistä toimenpidekuvauksineen ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä ja kokouksen puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Heli Kauppinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.