Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat, tarkastuslautakunta

MliDno-2017-1665

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat,

Päätös

Tarkastuslautakunnan jäsenet keskustelivat 8.-9.11.2017 Helsingissä pidetyn arviointiseminaarin sisällöstä sekä sähköisesti saadusta koulutusaineistosta, joka päätettiin toimittaa jälkikäteen kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.