Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tilintarkastajan tarkastusohjelma 2017

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja PwC Julkistarkastus Oy:n välillä 30.5.2013 allekirjoitetun tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle tiedoksi vuosittain tarkastusohjelman.

PwC Julkistarkastus Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen esittelee vuoden 2017 tarkastusohjelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastusohjelman 2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.