Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2017-2021 ja työohjelma vuodelle 2017

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on laadittava arviointityönsä pohjaksi arviointisuunnitelma ja annettava valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunnan käytännön työskentelyn pohjaksi on perusteltua laatia koko valtuustokauden kattava arviointisuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittaisilla työohjelmilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman vuosille 2017 - 2021 sekä työohjelman koskien vuoden 2017 arviointia.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli alustavasta arviointisuunnitelmasta ja työohjelmasta sekä päätti, että niitä tarkennetaan myöhemmin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.