Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Helsingissä 8.11.2017 - 9.11.2017 pidettävä PWC:n arviointiseminaari. Koulutukseen osallistumisesta päätetään tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.