Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa kutsua tähän kokoukseen kaupunginjohtaja Timo Halosen ja talousjohtaja Heikki Siiran selostamaan vuoden 2017 talousarviorakennetta, talousarvion toteutumista tähän mennessä, tilikauden tulosennustetta sekä muita ajankohtaisasioita, mm. kaupunkistrategian ja talousarvion 2018 valmistelutilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee kaupunginjohtajan ja talousjohtajan selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Teijo Ylönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.