Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu asiaotsikossa mainittujen,​ Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistamien konserniyhtiöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki kertomaan yhtiöiden toiminnasta vuoden 2017 aikana:

  • yhtiöiden hallinto ja henkilöstö,​ toimitilat,​ taloudellinen tilanne,​investoinnit ja muut tulevaisuuden näkymät
  • yhtiöille Mikkelin kaupungin talousarviossa 2017 asetettujen tavoitteiden toteutuminen (TA 2017 s. 46-​47 ja 53-​54).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.