Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tarkastuslautakunnan kevään 2019 kokousajat

MliDno-2017-1663

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kesäaikaa lukuun ottamatta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja arviointikertomuksen laatimisen aikaan huhti-toukokuussa useamminkin pitämällä ns. työkokouksia. Varsinaisista kokouksista on laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1 - 30.6.2019 huomioimalla mm. tilinpäätöksen 2018 valmistuminen 1.4.2019 (kaupunginhallitus) ja tilinpäätöksen valtuustokäsittely 17.6.2019:

  • ti 29.1. klo 16.00
  • ti 26.2. klo 16.00
  • ti 26.3. klo 16.00
  • ti 30.4. klo 16.00
  • ti 28.5. klo 16.00


Kokouspaikaksi em. ajoille on varattu lautakuntien kokoushuone.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoin, mutta 30.4.2019 pidettävä kokous päätettiin aloittaa jo klo 14.00.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.