Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Konsernitarkastaja Tiia Tamlander esittäytyi tarkastuslautakunnalle ja samalla päätettiin, että hän raportoi kaupungin vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen toteutumisesta lautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.1.2019. Samaan kokoukseen kutsutaan kuultavaksi myös sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.