Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen kertomaan kaupungin hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista:

  • kaupungin 6/2017 uudistetun hallinto- ja johtamisjärjestelmän toimivuus, mm. johtoryhmän työskentely, konserni- ja elinvoimajaoston työskentely, asioiden valmistelu hallitukselle
  • kaupungin taloustilanne
  • muut ajankohtaisasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.