Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Hallintojohtajan ja HR-päällikön kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Ari Liikanen ja HR-päällikkö Sari Häkkinen kertomaan kaupungin ajankohtaisista henkilöstöasioista:

  • henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman 2017-2019 toteutuminen käytännössä
  • kaupungin henkilöstösuunnittelu sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi meneillään olevat toimenpiteet (mm. henkilöstösuunnitelman 2018-2021, koulutussuunnitelman 2018 ja työhyvinvoinnin toimintaohjelman 2018 toteutuminen)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtajan ja HR-päällikön selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.