Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Liikunta- ja nuorisojohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kultavaksi liikunta-​ ja nuorisojohtaja Antti Mattila. Aiheena on kaupunkistrategiassa ja vuoden 2017 talousarviossa liikunta-​ ja nuorisopalveluille asetettujen tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö vuonna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostuksen tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että liikunta- ja nuorisojohtaja on ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen, joten asian käsittely siirretään myöhempään ajankohtaan.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.