Tarkastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Teknisen johtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu tekninen johtaja Jouni Riihelä selostamaan johtamansa asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintaa vuonna 2017 sekä palvelualueen ajankohtaisia asioita.

Tekniselle johtajalle on etukäteen toimitettu kooste käsiteltävistä asioista (palvelualueen organisaatio ja henkilöstöresurssit, vuoden 2017 talousarvion rakenne ja sen toteutuminen toiminnan ja talouden sekä merkittävimpien investointien osalta, asuntomessujen 2017 toteutuminen  ja muut palvelualueen ajankohtaiset asiat).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee teknisen johtajan selostuksen ja merkit­see sen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä poistui kokouksesta esityksensä jälkeen klo 16:58.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.