Tarkastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2018

MliDno-2017-1721

Kuvaus

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksissaan 21.8.2017 § 40 ja 28.8.2017 § 54 talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeutti konsernipalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2016 tilinpäätös, toteutumaennuste 2017 sekä vuoden 2018 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, jonka pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso toimintakatetta merkittävästi heikentämättä.

Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2018 on 86 000 euroa eli sama kuin vuoden 2017 määräraha. Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talous­arvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on pyydetty palauttamaan 20.10.2017 mennessä.

Liitteenä on tarkastuslautakunnan osalta laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta hyväksyy annettujen valmisteluohjeiden mukaisesti laaditun vuoden 2018 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17:01 ja palasi takaisin pykälän käsittelyn aikana klo 17:11.; pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heli Kauppinen.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti talousarvion sisältöä ja laatimisperiaatteita ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:18.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa heti pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.